DISCUSSIONS ON REALITY IN POST-DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY AND SPECULATIVE DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY


Creative Commons License

DAYI H.

Sanat & Tasarım Dergisi, vol.13, no.1, pp.183-200, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

By its very nature, photography has always had a tight connection to the concept of reality. Documentary photography in particular has been viewed as a reflection of reality. The bond that documentary photography forges with reality, however, has drawn criticism from post-modern commentators. In addition to these criticisms, this article focuses on the changing concept of reality in contemporary philosophy. ObjectOriented Ontology and Speculative Realism, two contemporary philosophical movements, suggest that it is possible to have a “realists” attitude that does not center the human being. Especially Graham Harman’s interpretations of art from the perspective of Object-Oriented Ontology can open up new avenues for discussions on reality in the field of documentary photography. Max Pinckers’ Speculative Documentary School places a similar emphasis on discussions about reality in Harman’s Object-Oriented Philosophy. Speculative documentary photography, classified within post-documentary, is considered to spark some new discussions on documentary photography with its manifestos emphasizing the hybrid relationship between documentary and fiction. This article deals with Speculative Realism and Object-Oriented Ontology, as well as the definition and significance of speculative documentary photography, and also investigates its relationship with these two emerging disciplines.
Fotoğraf doğası gereği gerçeklik kavramıyla hep yakın ilişki içerisinde olmuş, özellikle belgesel fotoğraf gerçekliğin yansıması olarak görülmüştür. Ancak post-modern eleştirmenler belgesel fotoğrafın gerçeklikle kurduğu ilişkiye eleştiriler getirmişlerdir. Makale, bu eleştirilerin yanı sıra, gerçeklik kavramının çağdaş felsefedeki değişimlerine de odaklanmaktadır. Nesne Yönelimli Ontoloji ve Spekülatif Gerçekçilik olarak adlandırılan bu yeni felsefi düşünceler, insanı merkeze almayan “gerçekçi” bir tutumun mümkün olduğunu söylemektedir. Özellikle Graham Harman’ın Nesne Yönelimli Ontolojide sanat üzerinden yaptığı açıklamaların, belgesel fotoğraf alanındaki gerçeklik tartışmalarına da yeni açılımlar sağlayacağı düşünülmektedir. Max Pinckers’ın kurduğu, Spekülatif Belgesel Okulu, Harman’ın nesne yönelimli felsefesindeki gerçeklik tartışmalarına benzer bir vurgu yapar. Post belgesel içerisinde sınıflandırılan spekülatif belgesel fotoğrafın, belgesel ve kurgunun hibrit ilişkisini vurgulayan manifestolarıyla belgesel fotoğrafta yeni tartışmalar yaratacağı düşünülmektedir. Bu makalede Spekülatif Realizm ve Nesne Yönelimli Ontoloji felsefesine değinilecek, spekülatif belgesel fotoğrafın tanımı, önemi aktarılacak ve yeni felsefelere olan yakınlığı da araştırılacaktır.