İş Güvencesi Memnuniyeti ve Çeşitli Değişkenlerin İşten Ayrılma Niyetine Etkilerinin Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi


Alkaya S., Ehtiyar V. R.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.3, pp.1970-1984, 2021 (Peer-Reviewed Journal)