The Effect of Authoring Cycle on Third Grade Students' Attitudes towards Writing, Self-perception and Writing Ability


Seban D.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.164, pp.147-158, 2012 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 164
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.147-158
  • Keywords: Writing process, ability, attitude, self-perception
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

This study was designed to explore the effects of authoring cycle curricular framework
on third grade students’ writing skills, attitudes toward writing and self-perceptions as writers.
Pre-test and post-test control group experimental design was used in the study the results of
which revealed that there were significant differences between pre-test and post-test conditions of the experimental and control group in Writing Attitude Survey scores. On the other hand, the results revealed no significant differences between and within the groups’ Writer Self-Perception Scale scores. Three compositions on given topics were scored on appearance, organization, development, language. The analysis indicated no significant differences between groups’ composition scores. The results of the study show that changes in attitudes toward writing occur less in time. This study did not support the assertion that using authoring cycle to teach writing has a potential to alter the quality of students’ writing ability.
Bu araştırma, “Yazarlık Döngüsü” programının üçüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatıma
karşı tutumları, yazarlığa yönelik algıları ve yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisini
araştırmak üzere planlanmıştır. Öntest ve sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre deney ve kontrol gruplarının Yazma Tutum Ölçeği öntest ve sontest
sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bununla birlikte gruplar arasında ve grup
içinde Yazar Algı Ölçeği sonuçlarına göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Verilen konular
üzerine yazdırılmış olan kompozisyonlar görünüm, planlama, geliştirme ve dil kullanımı
kategorilerine göre değerlendirilmiş ve analizler sonunda gruplar arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Bu araştırmanın sonuçları, algıda olan değişikliğin tutumda olan değişikliğe
göre daha yavaş gerçekleştiğini göstermektedir. Çalışma, Yazarlık Döngüsü’nün öğrencilerin
yazılı anlatım becerisini geliştireceği yönündeki bulguları desteklememektedir.