Textbook Evaluation Approaches


Caner M., Kurt B.

ZfWT Journal of World of Turks, vol.12, no.1, pp.365-382, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: ZfWT Journal of World of Turks
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.365-382
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Ders kitabı inceleme ve değerlendirme uzun yıllardır farklı ülkelerdeki araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ulaşılabilen alan yazında ders kitabı değerlendiren Türkiye kaynaklı çalışmaların büyük bir çoğunluğunun kuramsal bir çerçeve bağlamında yapılmadığı, çalışmalarda genellikle doküman ve içerik analizi yöntemiyle ders kitaplarının incelendiği, bazı çalışmalarda ise araştırmacılar tarafından geliştirilen bir kontrol listesi kullanılarak öğretmen, öğrenci veya veli görüşleri çerçevesinde ders kitaplarının değerlendirildiği görülmüştür. Ders kitabı değerlendirme ve inceleme çalışmaları kuramsal bir çerçeve ışığında yapılmadığı durumlarda yapılan değerlendirmenin etkililiği ve güvenirliğini zayıf kalacaktır. Bu bağlamda, bu çalışmada alan yazında ders kitabı inceleme ve değerlendirme sürecinde temel alınan başlıca yaklaşımlar ayrıntılı bir şekilde ele alınarak bu özel alana ilgi duyan araştırmacılara ve eğitim öğretim sürecinde kullanılacak ders kitabına ilişkin karar verecek olan öğretmen ve kurumlara ders kitabı inceleme ve değerlendirme yaklaşımları hakkında bilgi sağlanması amaçlanmıştır.