Türkiye’de İl Olması Uygun Olan İlçelerin Ahp Yöntemiyle Belirlenmesi


GÜNGÖR İ., Bakan H., Aksu M., Kiremitci S., Göksu A., Göçen S.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-16, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is very important problem objectively determining districts which will become province. It will be appropriate to use AHP to search an efficient solution to this problem. In this study. In this study, AHP is used to determine priority ranking of districts which is eligible to become a province in Turkey. According to the result of this AHP application, Alanya is the most eligible candidate district with 33% importance degree. The following districts based on the ranking are; Bandırma, Fethiye, Elbistan, Ereğli, Bergama, Ödemiş and Erciş.

İl olacak ilçelerin objektif olarak belirlenmesi önemli bir problemdir. AHP yöntemi kullanılarak bu probleme etkin bir çözüm aramak uygun olacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de il olması uygun olan ilçelerin öncelik sıralamasını belirlemek için AHP yöntemi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, il olmaya en uygun aday yaklaşık % 33 ’lük bir önem derecesiyle Alanya ilçesi gelmektedir. Uygunluk sırasına göre diğer adaylar; Bandırma, Fethiye, Elbistan, Ereğli, Bergama, Ödemiş ve Erciş ilçeleri olarak ortaya çıkmıştır.