Öğretmen mesleki öğrenme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Gümüş S., APAYDIN Ç., Bellibaş M. Ş.

EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ: TEORİ VE UYGULAMA, vol.9, no.17, pp.108-124, 2018 (Peer-Reviewed Journal)