Enerji Güvenliği Bağlamında Avrupa Birliği Enerji Politikaları


KILINÇ PALA P. B.

Dumlupınar Üniversitesi İİBF Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Dergisi (UYES), vol.1, no.2, pp.48-58, 2017 (Peer-Reviewed Journal)