Type Change and a Practice in Capital Companies According to Turkish Commercial Law No. 6102


Varol S., Dönmez A.

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies), no.2020/3, pp.288-310, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

One of the important elements of economic life is trading companies. Mergers, divisions and changes of trade companies are increasingly being brought to the agenda depending on the level of development and technological developments of the companies. One of the factors that will contribute to the changes is the timely implementation of the necessary arrangements in the legal systems of the countries. Changes have been made in the legal arrangements in the harmonization process of the European Union (EU), one of which is the Turkish Commercial Code (TCC) No. 6102. With the amendments, the law was updated and the missing points were completed and became more comprehensive. The issue we are examining is the type change in the capital companies and extensive changes have been made in the Turkish Commercial Code. In this study, taking into account articles 180 and 190 of the TCC, the TCC, Turkish Commercial Code No. 6762 (ETTK), related articles and so on. Using the resources, the innovations brought about the change in the type of capital companies were investigated and explained with an application. Application example; is the transformation of a limited liability company into a joint-stock company, through which innovations and advantages are introduced, the most common type of change between companies and TTK. As a result of this research, the subject was reinforced by following the process of innovations brought about the type change in the capital companies.

Ekonomik hayatın önemli unsurlarından biri ticaret şirketleridir. Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirmeleri şirketlerin gelişmişlik düzeyi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan bir şekilde gündeme gelmektedir. Değişimlere katkı sağlayacak unsurların başında ülkelerin hukuk sistemlerinde gerekli düzenlemelerin zamanında yapılması gelmektedir. Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde yasal düzenlemelerde değişiklikler yapılmış olup bunlardan bir tanesi de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’dur. Yapılan değişikliklerle kanun güncellenmiş olup eksik olan noktalar tamamlanmış, daha kapsamlı bir hale gelmiştir. İncelediğimiz konu sermaye şirketlerinde tür değişikliği olup, bu konuda TTK’da kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmada TTK’nın 180 ve 190. maddeleri dikkate alınarak, TTK, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETTK), konu ile ilgili makaleler v.b. kaynaklardan yararlanılarak sermaye şirketlerinde tür değişikliği ile ilgili getirilen yenilikler araştırılmış ve bir uygulama ile anlatılmıştır. Uygulama örneği; getirilen yenilikler ve avantajları sayesinde, TTK ile birlikte şirketler arasında en çok tür değişikliğin yapıldığı, bir limited şirketin anonim şirkete dönüşmesidir. Bu araştırma sonucu, sermaye şirketlerinde tür değişikliği ile ilgili getirilen yenilikler süreci izlenerek uygulanan örnekle konu pekiştirilmiştir.