Ortaokul Öğrencilerinin Kitap ve Okumak Kavramları Üzerine Metaforik Algıları


Creative Commons License

AKBULUT S., ÖZDEMİR E. E., ÇIVĞIN H.

Turkish Journal of Primary Education, vol.2, no.1, pp.30-43, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Turkish Journal of Primary Education
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.30-43
  • Akdeniz University Affiliated: No

Abstract

This research was conducted to determine the perceptions of middle school students on the concepts of "book and reading" through metaphors. The study group of research consists of one private school and two state schools fifth and eighth grade students in the second semester of 2016-2017 academic year which are known to be different from each other in socio-economic grade in Buca province of İzmir. In the research, secondary school students were asked to express their thoughts on the concepts of "book and reading" through metaphors. The data of the study were prepared for the students and demographic information was included in the first part and the second part was "book is like... because... " and "reading is like... because...” the sentence was detected through a form based on completion. The collected data were analyzed and classified by the content analysis technique. For students' books and reading concepts; can be said to be seen as a fun learning tool that makes people happy, a way to learn, a friend who develops critical and creative thinking skills. As the socio-economic level of the class level increases, the perceptions of book and reading are negatively affected. When the effect of gender variable on book and reading perceptions were examined, it was found that female students perceived books and reading concepts as necessity. The results are thought to be important in terms of determining how concepts such as "book and reading" are effective in the overall cognitive and social development of the individual in the perceptions of middle school students.

Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin “kitap ve okumak” kavramları üzerine algılarını metaforlar yoluyla belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2016 -2017 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılda İzmir ili Buca ilçesinde bulunan sosyo-ekonomik derecesi birbirinden farklı olduğu bilinen iki devlet okulu ile bir özel okulun beşinci sınıf ve sekizinci sınıfta okuyan öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada ortaokul öğrencilerinin “kitapve okumak” kavramlarına ilişkin düşüncelerini metaforlar aracılığıyla ifade etmeleri istenmiştir. Araştırmanın verileri, öğrenciler için hazır lanan ve ilk bölümde demografik bilgilerin yer aldığı ve ikinci bölümde “kitap... gibidir; çünkü...” ve “okumak… gibidir; çünkü…” şeklinde verilen ifadeleri tamamlayacakları formlar aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Öğrencilerin kitap ve okumak kavramları için; mutlu eden eğlenceli bir öğrenme aracı, bilgi edinebilmek için gerekli bir yol, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren bir arkadaş olarak gördüğü söylenebilir. Sınıf düzeyi sosy oekonomik düzey yükseldikçe kitap ve okumak algılarının olumsuzlaştığı görülmektedir. Cinsiyet değişkeninin kitap ve okumak algıları üzerine etkisi bakıldığında kız öğrencilerin kitap ve okumak kavramlarını gereklilik olarak algıladıkları bulgulanmıştır. Sonuçların, “kitap ve okumak” gibi bireyin tüm bilişsel ve sosyal gelişiminde etkili olan kavramların ortaokul öğrencilerinin algılarında nasıl yer aldığını belirlemek açısından önemli olduğu düşünülmektedir.