Yönetici-İş Gören İlişki Boyutlarının Stres Yaratma Durumuna Yönelik Bir Araştırma: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmesi Örneği


ERSOY A.

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.51, pp.384-397, 2015 (Peer-Reviewed Journal)