Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye'de Tarıma Yönelik Sigortalar


SAYIN C.

Tarım ve Köy Dergisi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, no.91, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)