DİNAMİK TERMOGRAVİMETRİK YÖNTEM İLE POLİAKRİLAMİDİN ISISAL BOZUNMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ


TUTAŞ M., SAĞLAM M., YÜKSEL M., GÜLER Ç.

E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri C, Kimya Mühendisliği ,, vol.1, no.2, pp.79-90, 1984 (Peer-Reviewed Journal)