Ortaçağ Rus Seyahatnameleri ve Hikayeleri Işığında Ayasofya


Creative Commons License

OKTAN T., DERVİŞ L.

CEDRUS Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, vol.3, pp.311-328, 2015 (Peer-Reviewed Journal)