Eski Türkçe Yıp Sözcüğü ve Kavram Alanına Giren Bağ, Uruk, Örgen, Urgan, Arkan Sözcükleri Üzerinde Bir Değerlendirme


DURGUNAY B.

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD), vol.1, no.1, pp.166-177, 2017 (Peer-Reviewed Journal)