The Effects of the Annexation of Crimea to Russia and the Russia-Ukrainian War on Maritime Jurisdiction Areas


Creative Commons License

Balık İ.

TURKISH JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCES, vol.9, no.1, pp.1-9, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmayla, Kırım’ın Rusya’ya ilhakı ve Rusya-Ukrayna savaşının deniz yeki alanları üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, ilk olarak Kırım’ın ilhakı sürecine giden yolda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci olarak ise Kırım’ın ilhakının sonucu olarak Rusya ve Ukrayna deniz yetki alanlarında fiilen (de facto) meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. Üçüncü olarak da halen devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşının deniz yetki alanlarına olası etkileri üzerinde durulmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Rusya’nın kıyı şeridi uzunluğu Karadeniz’de 421 km’ye, Azak Denizi’nde yaklaşık 400 km’ye düşmüştür. Kırım’ın ilhakından sonra ise Rusya’nın hem kıyı şeridi hem de MEB (Münhasır Ekonomik Bölge)’si fiili olarak yaklaşık üç katına çıkmıştır. Bunun yanı sıra Rusya’nın Karadeniz’in batısındaki MEB sınırı Romanya MEB sınırına dayanmıştır. Türkiye-Ukrayna MEB sınırı da fiilen Türkiye-Rusya MEB sınırına dönüşmüştür. Kırım’ın ilhakıyla daha önce doğusu Rusya’nın, batısı Ukrayna’nın kontrolünde olan Kerç Boğazı’nın kontrolü tamamen Rusya’ya geçmiştir. İki ülke arasında halen sürmekte olan savaş irdelendiğinde, Rusya’nın ağırlıklı olarak Rus kökenli halkın yoğun olarak yaşadığı kıyı kentlerine saldırıda bulunduğu ve bu yerleşim yerlerini kontrolü altına aldığı anlaşılmaktadır. Bu da, Rusya’nın Karadeniz’e ve Azak Denizi’ne olan kıyısını ve deniz yetki alanlarını daha da artırma amacında olduğunu göstermektedir.