Sağlık Bilinci, Çevre Bilinci ve Organik Gıda Bilgisinin Satın Alma Niyetine Organik Gıdalara Yönelik Tutum Aracılığıyla Etkisi


Kvatchadze S., Akıncı S.

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, no.37, pp.158-183, 2018 (Peer-Reviewed Journal)