Batı Anadolu’daki Eosen-Miyosen Yaşlı Granitoyidlerin Nadir Toprak Element Değişimleri: Element Dağılımlarının Yorumlanmasında Jeokimyasal Haritalama Yönteminin Uygulanması. 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı (extended abstract).


VAROL E., ERKÜL F., ERKÜL S., ERDOĞMUŞ C. D.

Other, pp.1, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.1
  • Akdeniz University Affiliated: Yes