Gençlerin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi


Oral M.

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.11, no.41, pp.581-592, 2019 (Peer-Reviewed Journal)