Er,Cr:YSGG Lazer ile Çürük Temizlemenin Bir Universal Adezivin Dentine Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi


Yazıcıoğlu Pirpir Y. H., Çetin Tuncer N., Barutçugil Ç.

Akdeniz Dental Journal, vol.2, no.1, pp.14-19, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Akdeniz Dental Journal
  • Page Numbers: pp.14-19
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ
Er,Cr-YSGG çürük gidermenin, üniversal bir adezivin dentine mikrogerilim bağlanma kuvveti (μTBS) üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM
Bu çalışmada 6 tane oklüzal dentin çürüğü olan ve 2 tane çürüksüz çekilmiş insan azı dişi kullanılmıştır. Dişlerdeki koronal çürük lezyonları, sert bir dentin tabakasına ulaşılana kadar konvansiyonel olarak frezler veya Er,Cr-YSGG lazer (Waterlase MD, Biolase Technology Inc, Irvine, CA, ABD) kullanılarak uzaklaştırılmıştır. Üreticinin talimatlarına uygun olarak üniversal adeziv sistem ( G- Premio Bond,GC Europe N.V., Leuven, Belçika) uygulanan dentin yüzeylerine rezin kompozit (Charisma Smart) uygulanmıştır. Numunelerden µtbs analizleri için 1x1 mm (± 0,2 mm) kalınlığında çubuklar elde edilmiştir. Her bir çürük giderme yöntemi için üç diş kullanılmıştır. Çürükten etkilenmiş dentin çubukları, rengi bozulmuş etkilenmiş dentinin hemen üzerinden elde edilmiştir. Sağlam dentinin μTBS'sini değerlendirmek için çürüksüz çekilmiş dişlerden alınan çubuklar kullanılmıştır. Hazırlanan çubuklar μTBS testi için üniversal test cihazında (Micro Tensile Tester, Bisco, ABD) 1 mm/dk kafa hızında gerilime tabi tutulmuştur. Veriler, One-way ANOVA ve Tukey HSD post-hoc testleri ile analiz edilmiştir.
BULGULAR
Sağlam dentin, diğer gruplara (Er,Cr-YSGG grubu için 24,34 ± 6,53 MPa, yuvarlak frez grubu için 22,63 ± 5,98 MPa) göre anlamlı derecede daha yüksek bağlanma mukavemeti sonuçlarına (36,71 ± 5,93 MPa) sahipti. (p<0.05) Yuvarlak frezler ile Er,Cr:YSGG grupları arasında istatistiksel olarak fark yoktu (p>0,05).
SONUÇ
Er,Cr:YSGG lazerle çürük giderme, test edilen üniversal adezivin çürükten etkilenen dentine bağlanma performansını etkilemedi ve çürük giderme için frezlere alternatif olarak kullanılabilir.

AMAÇ
Er,Cr-YSGG çürük gidermenin, üniversal bir adezivin dentine mikrogerilim bağlanma kuvveti (μTBS) üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM
Bu çalışmada 6 tane oklüzal dentin çürüğü olan ve 2 tane çürüksüz çekilmiş insan azı dişi kullanılmıştır. Dişlerdeki koronal çürük lezyonları, sert bir dentin tabakasına ulaşılana kadar konvansiyonel olarak frezler veya Er,Cr-YSGG lazer (Waterlase MD, Biolase Technology Inc, Irvine, CA, ABD) kullanılarak uzaklaştırılmıştır. Üreticinin talimatlarına uygun olarak üniversal adeziv sistem ( G- Premio Bond,GC Europe N.V., Leuven, Belçika) uygulanan dentin yüzeylerine rezin kompozit (Charisma Smart) uygulanmıştır. Numunelerden µtbs analizleri için 1x1 mm (± 0,2 mm) kalınlığında çubuklar elde edilmiştir. Her bir çürük giderme yöntemi için üç diş kullanılmıştır. Çürükten etkilenmiş dentin çubukları, rengi bozulmuş etkilenmiş dentinin hemen üzerinden elde edilmiştir. Sağlam dentinin μTBS'sini değerlendirmek için çürüksüz çekilmiş dişlerden alınan çubuklar kullanılmıştır. Hazırlanan çubuklar μTBS testi için üniversal test cihazında (Micro Tensile Tester, Bisco, ABD) 1 mm/dk kafa hızında gerilime tabi tutulmuştur. Veriler, One-way ANOVA ve Tukey HSD post-hoc testleri ile analiz edilmiştir.
BULGULAR
Sağlam dentin, diğer gruplara (Er,Cr-YSGG grubu için 24,34 ± 6,53 MPa, yuvarlak frez grubu için 22,63 ± 5,98 MPa) göre anlamlı derecede daha yüksek bağlanma mukavemeti sonuçlarına (36,71 ± 5,93 MPa) sahipti. (p<0.05) Yuvarlak frezler ile Er,Cr:YSGG grupları arasında istatistiksel olarak fark yoktu (p>0,05).
SONUÇ
Er,Cr:YSGG lazerle çürük giderme, test edilen üniversal adezivin çürükten etkilenen dentine bağlanma performansını etkilemedi ve çürük giderme için frezlere alternatif olarak kullanılabilir.