An Essay on the Measurement of the Level of Complexity of Turkish Tax Laws


Creative Commons License

Karabacak Y.

Maliye Dergisi, no.165, pp.38-53, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Maliye Dergisi
  • Journal Indexes: EconLit, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.38-53
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The complexity level of the tax laws has been tried to be determined by using a variety of indicators. However, any universally accepted criterion for the complexity of the tax law could not have been developed yet. In this study, it is aimed to measure the complexity level of the Turkish tax laws by using cloze readability procedure. This measurement procedure is text analysis technique that can easily be built, applied and interpreted. The cloze readability procedure provides more reliable results than the alternative measurement techniques since it includes both sides of the reading matrix into analysis. The results obtained indicate that complexity level of the tax laws is high for our country. 
Vergi kanunlarının karmaşıklık düzeyi çok çeşitli göstergelerden yararlanılarak saptanmaya çalışılmıştır. Ancak henüz evrensel düzeyde genel kabul gören bir vergi kanunu karmaşıklık ölçütü geliştirilebilmiş değildir. Bu çalışmada çıkartmalı okunabilirlik tekniği kullanılarak Türk vergi kanunlarının karmaşıklık düzeyinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu ölçüm tekniği kolayca kurgulanabilir, uygulanabilir ve yorumlanabilir bir metin analiz tekniğidir. Çıkartmalı okunabilirlik tekniği okuma matrisinin her iki yanını da analize dahil etmesi nedeniyle alternatif karmaşıklık ölçüm tekniklerinden daha güvenilir sonuçlar üretmektedir. Ulaşılan bulgular, ülkemizde vergi kanunlarının karmaşıklık düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.