Sanatçı İçin Sınırsız Bir Mekan Yaratma Alanı ‘Enstalasyon”


TİZGÖL K.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım Dergisi, vol.1, no.1, pp.46-48, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

SUMMARY:

Installation which can also be stated as “creating space”, gives a boundless practice area to the artist and it builds up new meanings using all artistic data from past to present. Beyond the all well-known meanings of the “space”, installation attributes a new privilege and a particular meaning. It emphasises the importance and the influences of the surroundings of the art works. The space, that covers the art objects cannot be considered as only an exhibition area, at the same time it is an element, which creates the art objects of its own and it can be accepted as main criteria for today’s installation applications. The installation offers, both endless possibilities and a bond between the art disciplines and the variations of the materials. Therefore, it cannot only be evaluated as today’s art; it will have a decent place for itself in the future as well.

 

ÖZET:

“Mekan Yaratımı”  olarak da ifade edilebilen “enstalasyon” sanatçı için sınırsız bir uygulama alanı yaratmakta ve geçmişten günümüze kullanmış olduğu tüm sanatsal verileri yeni bir dilin sözcükleri haline getirip yeni anlamlar inşa etmektedir. Bilinen anlamlarının ötesinde “Mekan”a yeni bir ayrıcalık ve özel bir anlam yükleyen enstalasyon, sanat yapıtının içinde bulunduğu çevre fikrinin önemini ve bu çevrenin sanat eseri üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır. Eserin içerisinde sergilendiği mekanın sadece bir sergileme alanı olmaktan çıkıp, bizzat eseri yaratan ve ona hayat veren bir unsur haline gelmesi, günümüz enstalasyon uygulamalarının temel kriteri olarak kabul edilebilir. Bu nedenle sunduğu sonsuz olanaklar ve gerek disiplinler arası ilişki, gerekse malzeme çeşitliliği ile enstalasyonu sadece günümüz sanatı olmaktan çıkıp, gelecek için de kendine kalıcı bir yer edinmiştir.