Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler Bir Faktör Analizi Uygulaması


IŞIK S., DUMAN Y. K., KORKMAZ A.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.45-69, 2004 (Peer-Reviewed Journal)