Identification of resistance reactions of tomato accessions to Fusarium pathogens obtained from American tomato genetics resources center


Creative Commons License

Can S., Erberk G., Çalış Ö.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.341-346, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tomato is one of the most important vegetable in the world and Turkey. Especially, Antalya province has been producing more than 60% of winter tomato production alone in Turkey. There are very serious biotic diseases that limit the production of tomatoes in this intensive production area. One of the major disease pathogens which restrict the production of tomato is soil-borne Fusarium species. Aims of the study to investigate resistance reactions of local Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici isolate 14 (FOL14) and Fusarium oxysporum f.sp radicis-lycopersici isolate 12 (FORL12) with inoculating 20 tomato accessions obtained from Tomato Genetic Resources Center (TGRC). Pathogenicity tests revealed that only LA3473 (S. lycopersicum) plants were enhanced susceptible and died at 21 post days inoculation to FORL12 isolate. However, all tested 20 tomato accessions against FOL12 were resistant found. Therefore, local Fusarium isolates have tested against internationally known tomato lines. These resistant accessions either rootstocks or genetic resistance sources will be used to control Fusarium species. 

Domates Türkiye’de ve dünya’da en çok üretimi yapılan sebzelerden birisidir. Özellikle Antalya ilinde kışlık domates üretiminin %60’dan fazlası üretilmektedir. Üretimin yoğun yapıldığı domates seralarında çok ciddi biyotik hastalık etmenleri bulunmaktadır. Domateste üretimini sınırlayan önemli hastalık etmenlerinden birisi, kök ve kök boğazı çürüklüklerine neden olan Fusarium etmenleridir. Bu çalışmanın amacı; domates üretiminde sorun olan yerel Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici izolat 14 (FOL14) ve Fusarium oxysporum f.sp. radicislycopersici izolat 12 (FORL12) etmenlerine karşı Amerika Domates Genetik Kaynakları Merkezinden (TGRC) temin edilen 20 domates hattının testlenerek reaksiyonlarının belirlenmesidir. Patojenisite testleri LA3473 (S. lycopersicum) bitkilerinin FORL12’ye çok hassas olduğunu ve inokulasyondan 21 gün sonra tüm bu bitkilerin öldüğünü göstermiştir. Testlenen 20 domates hattının FOL14’e karşı dayanıklı oldukları bulunmuştur. Böylece ilk defa Antalya domates üretim alanlarından izole edilen Fusarium etmenleri uluslararası bilinen 20 domates hattıyla testlenmiştir. Testlenen bu hatlar gerek anaç olarak gerekse sahip oldukları genetik dayanıklılık özellikleriyle Fusarium etmenlerinin kontrolünde kullanılabilecektir