Ankilozan Spondilit Hastalarında Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği Ve Subklinik Sol Ventrikül Disfonksiyonu


Kocabaş H., Küçük M., Öncel C. R., Belgi Yıldırım A., Kaçar C.

ACTA MEDICA ALANYA, vol.2, no.2, pp.96-101, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: ACTA MEDICA ALANYA
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.96-101
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study is to investigate the relationship between left ventricular function and red cell distribution width (RDW) measured by myocardial performance index in patients with Ankylosing Spondylitis (AS). Patients and Methods: The study included 35 patients with AS and 38 controls. Control group was consisted of age and gender matched individuals without any cardiologic complaint and systemic disease. Laboratory parameters including RDW tests and transthoracic echocardiographic evaluation were conducted consecutively on the entire cohort of ankylosing spondylitis patients and healthy individuals. Results: In our study, no statistically significant difference was found between two groups, in terms of general properties such as age, gender, Body Mass Index (BMI), body surface area, systolic and diastolic blood pressure, smoking, serum lipid levels and blood glucose levels. ESR and CRP levels of AS group were found to be significantly higher compared to that of control group. EF and FS, which are among the parameters of systolic function, were normal in all individuals of both groups and there was no significant difference between two groups. However, myocardial performance index (MPI ) was higher in patients with AS than in controls. In addition, we showed a significant positive correlation between RDW and MPI (r: 0.372 , p: 0.001). Conclusion: Myocardial performance index may be useful for the early diagnosis of potential heart failure, by providing an earlier diagnosis of left ventricular dysfunction in patients with ankylosing spondylitis. Also , red cell distribution width was significantly correlated with myocardial performance index in these patients.

Amaç : Bu çalışmanın amacı Ankilozan spondilit (AS) hastalarında miyokardial performans indeksi ile ölçülen sol ventrikül fonksiyonu ve bunun kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) ilişkisini incelemektedir. Hastalar ve Yöntem: Çalışma 35 Ankilozan spondilit hastası ve 38 kontrol içermektedir. Kontrol grubu yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş, kardiyak ve sistemik hastalığı olmayan kişilerden oluşmaktadır. Hemogram parametrelerini içeren laboratuar testleri ve trans torasik eko kardiografik değerlendirme tüm AS hastalarına uygulandı. Bulgular: Çalışmamızda yaş, cinsiyet , vücut kitle indeksi , sistolik ve diyastolik kan basıncı , sigara kullanımı, serum lipid ve kan şekeri seviyeleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Eritrosit sedimentasyon hızı ( ESR ) ve CRP seviyeleri ise kontrol grubu ile kıyaslandığında AS grubunda anlamlı olarak yüksek saptandı. Sistolik fonksiyon parametreleri olan EF ve FS tüm çalışma grubunda normal bulundu. Fakat myokardial performans indeksi ( MPI) , AS hastalarında kontrol grubundan daha yüksekti. Ek olarak RDW ve MPI arasında belirgin pozitif korelasyon mevcuttu. (r : 0,372, p = 0,001) Sonuç: Miyokardial performans indeksi ankilozanspondilit hastalarında, sol ventikül disfonksiyonunda erken tanı sağlayarak potansiyel kalp yetmezliğinin erken teşhisinde kullanılabilir. Ayrıca bu hastalarda RDW miyokardial performans indeksi ile belirgin korelasyon göstermektedir.