HİÇ BÖYLE BİR EKİMOZ GÖRMEMİŞTİM, ACABA ÇOCUK İSTİSMARI MI?


Türe Ş., Velipaşaoğlu S.

57.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 22 - 26 May 2022, pp.685

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.685
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çocuk istismarı ve ihmali vakaları çok çeşitli bulgularla karşımıza çıkar. Özellikle kendini ifade edemeyecek durumda olan vakalardaki fizik muayene bulguları titizlikle değerlendirilmelidir. Yöntem ve Gereç: Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde entübe olarak izlenen olgu ile çocuk istismarı açısından şüpheli olan fizik muayene bulgularının multidisipliner değerlendirme süreci incelenerek bilgi vermek amaçlandı. Bulgular: Kronik böbrek yetmezliği tanısıyla 3 aydır hemodiyalizle takip edilen 16 yaşındaki erkek hasta nöbet geçirme sonrasında PRESS (posterior reversible ensefalopati sendromu) ön tanısı ile entübe edilerek çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. Hastanın fizik muayenesinde sağ bacak lateralinde en büyüğü 6x7 cm çapında,ovaloid,düzgün sınırlı, ortası açık mavi ve sarı renkte, kenarları koyu mor üç adet ekimotik lezyon gözlenmesi üzerine çocuk istismarı ön tanısı ile Sosyal Pediatri konsültasyonu istenmişti. Olgu sosyal pediatri bölümünce değerlendirildi. Hastanın belirtilen bulgular dışında çocuk istismarı açısından şüpheli lezyonu yoktu.Lezyonlar şekli itibari ile genellikle fiziksel ve cinsel istismar vakalarında görülen ısırık izine ve emme belirtisine benzemekteydi. Isırık izleri, üst dişler ve alt dişlerin dokuda oluşturduğu iki ayrı arktan ve aralarında boşluk veya dağınık bir ekimoz alanından oluşan birer yarım daireden oluşur. Olgunun hastanede tedavi altında olması, güvenliğini tehdit edecek bir ortamın olmaması nedeni ile ayrıntılı anamnez için hastanın genel durumunun düzelmesi ve ekstübe olması beklendi. Hasta görüşmeye uygun hale geldiğinde alınan anamnezde ağaç keserken ağaçtan düştüğünü ve ovaloid izlerin yerde kesilmiş olarak duran ağacın üzerindeki budaklara çarpması üzerine geliştiğini belirtti. Fizik muayene bulguları ile öykünün uyumlu olması üzerine ısırık izi ön tanısından vaz geçildi. İstismar bildirimi yapılmadı. Sonuç: Hastaların takip ve tedavilerinde şüpheli çocuk istismarı ve ihmali bulguları dikkatle irdelenmelidir. Öykü ile fizik muayene bulgularının ne derecede uyumlu olduğu istismar tanısının desteklenmesinde ya da dışlanmasında önemli bir yol göstericidir. Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, ısırık, ekimoz, kaza