Bir Hukuk Mektebi Medresetü l Kuzât


Creative Commons License

ÇAKILCI D.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities, vol.3, no.1, pp.89-110, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kadi and naib being the main support of the Ottoman legal system with The changes in the law department after the Tanzimat Fermanı was thought to receive training as subject to the program and as a result of the preparations Muallimhâne-i Nüvvâb  was established on 16th August 1855. Since it was  founded, Muallimhâne-i Nüvvâb, having limited the program, has changed the program with regulations made in 1883 and renewed it. The name of this institution called as Mekteb-i Nüvvâb in 1885 was changed as Mekteb-i Kuzât in 1908. Administration and teaching in the school was placed on certain principles and rules thanks to Mekteb-i Kuzât Nizamnâmesi prepared in the same year and to provide more beneficial legal education was endeavor. This school, continuing education in building in Süleymaniye Külliyesi up to 1909, began to give the education in the building that was builded by the architector Kemalettin from this date and used as Library of University of Istanbul  from 1924. As a result of the regulations and restorations made in Nizamname, Medresetü’l Kuzat Nizamnâme published on 3rd January 1914 is the last and the most comprehensive charter of the school.

During The World War I, although Medresetü’l Kuzât, whose building was captured by occupation forces, break in education,it was reopened after the war. Although it was thought to be survived organization with the examinations in the period of republic and to be made the necesary arrangements, it was seen Medresetü’l Kuzât to be complately closed in 1924 and to be removed educational institution. 

Tanzimat Fermanı sonrasında hukuk alanında yaşanan değişimler ile birlikte Osmanlı hukuk sisteminin temel direği olan kadı ve naiblerin bir müfredata tabi olarak eğitim almaları düşünülmüş ve yapılan hazırlıklar sonucu 16 Ağustos 1855 tarihli irade ile Muallimhâne-i Nüvvâb kurulmuştur.  Kuruluştan itibaren oldukça dar bir müfredata sahip olan Muallimhâne-i Nüvvâb, 1883’te yapılan düzenlemeler ile müfredatını geliştirmiş ve yenilenmiştir. 1885 yılında Mekteb-i Nüvvâb olarak adlandırılmaya başlanan kurumun adı 1908 yılında Mekteb-i Kuzât olarak değiştirilmiştir. Aynı yıl hazırlanan Mekteb-i Kuzât Nizamnâmesi ile okulun idare ve tedrisatı belirli usul ve kaidelere oturtulmuş ve daha faydalı bir hukuk eğitimi vermek için çaba gösterilmiştir. 1909 yılına kadar Süleymaniye Külliyesi dahilindeki binada eğitimini sürdüren okul, bu tarihten itibaren Mimar Kemalettin tarafından inşa edilen ve 1924 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi (bugün ki Nadir Eserler Kütüphanesi) olarak  kullanılan binada eğitim vermeye başlamıştır.  Söz konusu nizamnamede yapılan düzenlemeler ve iyileştirmeler sonucu 3 Ocak 1914 yılında yayınlanan Medresetü’l Kuzat Nizamnâmesi bu okulun en kapsamlı ve son nizamnamesidir. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında işgal güçlerince binasına el konulan Medresetü’l Kuzât, eğitimi kesintiye uğrasa da savaş sonrası yeniden açılmıştır.  Cumhuriyet döneminde yapılan inceleme ile kurumun yaşatılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması düşünülmüşse de 1924 yılında Medresetü’l Kuzât’ın tamamen kapatıldığı ve bir eğitim kurumunun daha tarihe karıştığı görülmektedir.