İletişim Araştırmalarındaki Güncel Eğilimler Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme


Yiğit Açıkgöz F., Çizmeli D.

Akdeniz İletişim Fakültesi Dergisi, vol.2023, no.43, pp.214-234, 2023 (Peer-Reviewed Journal)