Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programları Üzerine Araştırma


Yaykaşlı M., Özkan B.

10. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 20 - 23 October 2022, pp.6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.6
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

In our country, the civil air transportation management associate degree program provides education in thirty different programs at state universities, five of which are in secondary education and one with a specially defined quota for TRNC students.

Associate degree programs, which provide students with vocational skills and abilities during their two-year education, also contribute to the city and region where they are located.

Universities provide economic and intellectual contribution to the city and region with the movement of foreign students and lecturers, as well as providing the students in the city and the region with the opportunity to receive higher education in the place where they live. In this context, associate degree programs train intermediate staff that meet a need in the city and provide new job opportunities in the city, and provide vocational training for this purpose. Therefore, it is important to evaluate the performance of associate degree programs and to identify and strengthen the points where they are successful and to develop them by determining the weak points.

In this study, placement data of 2021 obtained from YÖK ATLAS software were examined using AHP, PSI and BWM methods from Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Methods.

Within the scope of the study, civil air transport management programs were weighted by modelling hierarchically according to three different main criteria, and their performance by analyzing in terms of program, city and region, and was obtained a ranking with MCDM. According to the results of the analysis, Erciyes, Ağrı İbrahim Çeçen, Ege, Hittite and Akdeniz Universities are at the fore front in terms of performance.

Ülkemizde sivil hava ulaştırma işletmeciliği önlisans programı, beş tanesi ikinci öğretim ve bir tanesi KKTC öğrencilerine özel tanımlı kontenjanlı olmak üzere devlet üniversitelerinde otuz farklı program olarak eğitim vermektedir.

İki yıllık eğitim süresince öğrencilere mesleğe ilişkin beceri ve yetenekler kazandıran önlisans programları aynı zamanda bulunduğu şehir ve bölgeye de katkı sağlamaktadır.

Üniversiteler bulunduğu şehre ve bölgeye dışarıdan gelen öğrenci ve öğretim elemanı hareketiyle ekonomik ve entellektüel katkı sağlamanın yanında şehirdeki ve bölgedeki öğrencilere yaşadığı yerde yüksek öğretim alma imkânı sağlamaktadır. Bu kapsamda önlisans programları şehirdeki bir ihtiyacı karşılayan ve şehirde yeni iş imkanları sağlayan ve bu amaca yönelik mesleki eğitim vererek ara eleman yetiştirmektedir. Dolayısıyla önlisans programlarının performansını değerlendirmek ve başarılı olduğu noktaların belirlenerek güçlendirilmesi ve zayıf kaldığı noktaların belirlenerek geliştirilmesi önemlidir.

Bu çalışmada, YÖK ATLAS yazılımından elde edilen 2021 yılına ait yerleştirme verileri Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Yöntemlerinden AHP, PSI ve BWM yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında sivil hava ulaştırma işletmeciliği programları üç farklı ana kritere göre hiyerarşik olarak modellenerek ağırlıklandırılmış ve performansları program, şehir ve bölge boyutunda analiz edilerek ÇKKV ile sıralama elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Erciyes, Ağrı İbrahim Çeçen, Ege, Hitit ve Akdeniz Üniversiteleri performans açısından ön sıralarda yer almaktadır.