EXPERIMENTAL STUDIES ON DIFFERENT TEXTILE SURFACES WITH 3D PRINTING TECHNOLOGY AND APPLICATION OFFERS


YILMAZ H. A., SÖNMEZ K.

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.16, no.30, pp.249-273, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 30
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.48069/akdenizsanat.1120886
  • Journal Name: Akdeniz Sanat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.249-273
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Textile design has changed dimension with the groundbreaking technological developments of the 21st century on the other hand artistic and experimental studies multiplied and spread over a wide area. A revolutionary development in the current century is 3D printing (3D printing) technologies. Sculptural clothing jerseys, shoes, bags, etc., made in the field of fashion and textile design as the output of 3D printers examples of products are abundant. However, in terms of filaments that can be used in clothing, the low tensile strength is a feature that has only recently been overcome. This research go about the results of that made experimental studies by scrutinizing the relationship of 3D printing with textile surfaces and textile prints. It’s aimed to reveal the methods that can be alternative to each other in the field of textile and new surface designs that can be formed by the synthesis of these techniques with this study. This study was carried out with the quantitative research method. 2.8 mm PLA filament was used in the Ultimaker2+ 3D printer, which prints with FDM technology. Thus prints were made on textiles with different surfaces or fiber contents, which are frequently used in textile and fashion production. Observations were made in order to test the adhesion strength of PLA filament on surfaces and to reveal its suitability for textile production. According to this; Among the textiles produced with natural fibers it was observed that the strongest adhesion was achieved on 100% wool felt which is a non-woven surface, on the textiles with mixed fiber content on 60% cotton 40% polyester towels. Also among the fabrics produced with synthetic fibers the strongest adhesion was observed on velvet and plush fabric with pile structure. 3D technology which has a place in many sectors such as the fashion and clothing industry creates a new area that designers should know and work since the design is expected to be innovative. It is expecting that this study will be illuminating in the development of methods that can be an alternative to artistic and industrial textile printing and also accessories by applying 3D printing.
Günümüzde tekstil tasarımı, 21. yüzyılın teknolojik gelişmeleri ile boyut değiştirmiş, sanatsal ve deneysel çalışmalar çoğalarak geniş bir alana yayılmıştır. İçinde bulunduğumuz bu yüzyılda devrim niteliği taşıyan bir gelişme ise 3 boyutlu baskı teknolojileridir. 3 boyutlu yazıcıların çıktısı olarak moda ve tekstil tasarımı alanlarında yapılmış heykelsi giysi formları, ayakkabı, çanta vb. ürünlerin örnekleri fazlaca görülmektedir. Ancak giyimde kullanılabilen filamentler açısından gerilme mukavemetinin az olması, yakın zamanda aşılmış bir özelliktir. Bu araştırma, 3B baskının tekstil yüzeyleri ve baskıları ile ilişkisini ele alarak yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarını irdelemektedir. Yapılan çalışmalarla tekstil alanında birbirinin alternatifi olabilecek yöntemler ve bu tekniklerin senteziyle oluşabilecek yeni yüzey tasarımlarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. FDM teknolojisi ile baskı alan Ultimaker2+ 3B yazıcısında 2.8 mm PLA filament kullanılarak, tekstil ve moda üretiminde sıkça yer alan farklı yüzeylere ya da elyaf içeriklerine sahip tekstiller üzerine baskılar alınmıştır. PLA filamentin yüzeyler üzerine yapışma gücünü deneyimlemek için gözlemler gerçekleştirilmiştir. Buna göre; Doğal elyafla üretilmiş tekstillerin içerisinde, dokusuz yüzey olan %100 yün keçe üzerinde, karışım elyaf içerikli tekstiller başlığında, %60 pamuk %40 polyester havlu üzerinde, sentetik elyafla üretilmiş kumaşlar içerisinde ise havlı yapıdaki kadife ve pelüş kumaş üzerinde en güçlü tutunma gerçekleştiği gözlenmiştir. Moda ve giyim endüstrisinde olduğu gibi birçok sektörde yer edinen 3B baskı teknolojisi, tasarımın yenilikçi olması beklendiğinden, özellikle tasarımcıların tanıması ve üzerinde çalışmalar yapması gereken bir alan oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmanın 3B baskı uygulanarak sanatsal, endüstriyel tekstil baskı ve aksesuarlarına alternatif olabilecek yöntemlerin geliştirilmesinde aydınlatıcı olması beklenmektedir.