Bedenlenmiş biliş ve eğitim


Yalvaç B., Soylu F., ARIKAN A.

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, vol.4, no.1, pp.1-20, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this paper, we discuss the potential role of the embodied cognition on education. First, a brief history 
of the related learning theories is offered. Next, philosophical foundations of the Cartesian heritage, 
cognitivism, constructivism, and social constructivism are addressed. While doing that, how embodied 
cognition differs from the traditionally recognized learning theories and perspectives are discussed. A synthesis of the recent literature on embodied cognition is followed by a section devoted to the 
practical implications of embodied cognition, particularly in the contexts of science, mathematics and 
foreign language education. 
 
Bu makalede bedenlenmiş biliş kuramının eğitim üzerindeki olası etkileri tartışılmaktadır. İlgili eğitim 
ve öğretim kuramlarının tarihçesini kısaca özetledikten sonra, Kartezyen bakış açısı, bilişçilik, 
yapılandırmacılık ve sosyal yapılandırmacılığın bedenlenmiş bilişten farklı olan yönleri bedenlenmiş 
biliş kavramının gelişimi bağlamında özetlenmektedir. Sonuç olarak, bedenlenmiş biliş kuramının fen, 
matematik ve yabancı diller eğitimine olabilecek etkileri tartışmaya açılmaktadır.