Dolgu Duvarların Düzlem İçi ve Düzlem Dışı Davranışına Esnek Derzli Bağlantı Elemanının Etkisi


Creative Commons License

Bayrak O. F., Bikçe M., Erdem M. M., Emsen E.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.3, no.1, pp.24-28, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

1 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile dolgu duvarlı çerçevelerin göreli kat öteleme sınırları güncellenmiş ve uygulamaya yönelik yenilikler getirilmiştir. Bu çalışmada, yeni bir yaklaşım olan dolgu duvarların çerçeve sistemden bağımsızlaştırıldığı esnek derzli durum incelenmiştir. Çerçevelerde esnek derzli bağlantı, düşey ve yatay taşıyıcı elemanların yüzeyine ankrajlanan C-profillerin içerisine düşük rijitlikte esnek malzeme konulması ile oluşturulmaktadır. Çerçevelerde bulunan c profil ve esnek malzeme Sap2000 yazılımında yay (boşluk) eleman olarak modellenmiştir. Tek açıklık ve tek açıklık, tek genişliğe sahip iki farklı betonarme çerçevenin deplasman kontrollü analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler ile çerçeve sistemlerin düzlem içi ötelemelerde dolgu duvarlardan bağımsız çalıştığı, fakat düzlem dışı hareketinde dolgu duvarlarda gerilmeler meydana getirdiği görülmüştür.