The Effect of Working Capital Management on Profitability Performance in Accommodation Enterprises: An Application in Borsa Istanbul (BIST)


Creative Commons License

Helhel Y., Karasakal S.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, no.14, pp.20-32, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.20-32
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to analyze the effects of working capital management on profitability performance of listed accommodation establishments in Borsa Istanbul (BIST). Data belonging to 5 accommodation establishments for 2005-2015 time intervals are used. Return on asset (ROA) and return on equity (ROE) are determined as profitability performance variables. It has been observed that both of the profitability performance of establishments is affected negatively by total liability (leverage) and net working capital ratio. Asset and trade receivables turnover ratio affect return on asset positively. It is determined that other working capital variables have no effect on profitability variables.  Overall analysis concludes that the effects of working capital variables on profitability performance are limited to accommodation sector. 

Bu çalışmanın amacı, konaklama sektöründe faaliyet gösteren Borsa İstanbul’a kayıtlı (BİST) işletmelerin çalışma sermayesi yönetiminin karlılık performansına etkisini incelemektir. 5 adet konaklama işletmesine ait 2005-2015 dönemine ilişkin veriler kullanılmıştır. Karlılık performansı değişkenleri aktif karlılık ve öz sermaye karlılık oranları olarak belirlenmiştir. Toplam borç oranı (kaldıraç) ve net işletme sermayesi oranının işletmelerin her iki karlılık performans ölçütünü negatif yönde etkilediği,  aktif devir hızı ve alacak devir hızının aktif karlılığı pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Diğer değişkenlerin ise karlılık üzerinde bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Analiz sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, konaklama sektöründe çalışma sermayesi değişkenlerinin karlılık performansına etkisi birkaç değişkenle sınırlıdır.