Sırsız Bünye ve Yüzeylerin Seramikteki Sanatsal İfadeleri


TİZGÖL K.

4. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 14 - 27 June 2010, pp.629-637

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.629-637
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

SUMMARY

It can be seen that the clay shaped in purest way, in the earliest examples of the ceramic culture coming from  thousands years of the historical experiment. The effects like power of the hand building technique, basic sgrafitto patterns and decorating with the colured slips are remarkable in the Neolithic ceramics which remains today not only utensils for daily use but also religious figurines. 

Today many ceramic artist prefer to use only clay as an  artistic medium and they made their works  without glazing. To avoid consciously from the artistic facilities that supplied by ceramic glazes emphasize the simplicity of pruduction process, plastic values and the distinctive features of ceramic clay.

Different application techniques can be considered in the frame of unglazed ceramics such as pure bodies, coloured bodies with different pigments or additives and coloured sufaces with slips generate a new exploration  and creative field for many artist.

ÖZET

Binlerce yıllık tarih serüveninden geçip günümüze kadar gelen seramik kültürünün ilk örneklerinde, kilin en yalın haliyle şekillendirildiği görülmektedir. Neolitik seramiklerin gerek kap kacak formlarında, gerekse tapınma amaçlı yapılan figürinlerinde, elle biçimlendirmenin en yalın şekli, basit kazıma desenlerinin gücü, renkli kille yapılan bezemelerin günümüze ulaşan etkileri dikkat çekicidir.

Günümüzde de birçok seramik sanatçısı kili başlı başına bir sanatsal ifade aracı olarak tercih etmekte ve çalışmalarını sır olmaksızın gerçekleştirmektedir. Seramik sırlarının sağladı sanatsal imkanlardan bilinçli olarak kaçınmak, seramik çamurunun kendine özgü yapısını, plastik değerlerini ve sanatsal üretim sürecinin saflığını ön plana çıkarmaktadır.

Sırsız seramikler çerçevesi içinde ele alabileceğimiz, saf bünyeler, farklı katkı malzemeleri ve pigmentlerle renklendirilmiş bünyeler, renkli astarlarla zenginleştirilmiş yüzeyler gibi değişik uygulama teknikleri, birçok sanatçı için yeni bir keşif ve yaratma alanı oluşturmaktadır.