Azerbaycan'da Türk Milliyetçiliğinin Oluşum Süreci Üzerine Genel Değerlendirmeler


Altındaş H., Toz H., Taghiyev A.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.1-26, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türk Dünyasında bazı sorunlarını zaman ne kadar değişirse değişsin yaşanmaya devam ediyor. Geçmişte ve günümüzde Türk dünyası coğrafyasında, Türk toplumlarında, Türk ana kütleyi boyunduruğu altında tutan bir skolastik-kaotik zihniyet dünyasının varlığı söz konusudur. Malum skolastik- kaotik zihniyet dünyasının anti tezi olan Türk Milliyetçiliğinin Azerbaycan örneğinde felsefi temelleri üzerine bir literatür henüz oluşmamıştır.

Çalışmamız, ilgili literatürün oluşmasına katkı sağlamakla birlikte, Azerbaycan’da akılcı bir devlet felsefesi, ideal hukuk ve Türk Milliyetçiliğinin sentezindeki kavrayışa yönelmenin, Azerbaycan Devletinin karşılaştığı sorunlara karşı bir çözüm modeli olup/olmayacağı hususlarında teorik ve uygulamalı modeller geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Azerbaycan’daki Türk Milliyetçiliği düşüncesinin bağımsızlık ve ülke bütünlüğünün korunmasında yanında, sosyo-ekonomik gelişmedeki etkilerinin incelenmesiyle norm ile reel dünya arasında bir çatışmanın çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi çalışmamızın ana amacı olarak belirlenmiştir.