Blokzincir Teknolojisinin İncelenmesi: Lojistik Süreçlerinde Kullanılacak Blokzincir TabanlıSistemler Üzerine Bir Araştırma


Merdivenci F., Toraman Y., Tekin M.

6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sivas, Turkey, 23 - 24 September 2022, pp.56-57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-57
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Perakendecilerin e-ticaret kanallarıyla nihai tüketicilere ulaştırmak istedikleri ürünlerin lojistik süreçlerinde birtakım aksaklıklar yaşanmaktadır. Söz konusu bu aksakların giderilmesi için blokzincir teknolojisi ön plana çıkmaktadır. Blokzincir teknolojisi merkeze bağlı olmayan dağıtık veri tabanıdır ve veri tabanında gerçekleşen işlemler bloğu oluşturmaktadır. Ayrıca birbirinden bağımsız merkezlerce onaylanarak giderek büyüyen bir zinciri oluşturur. İşlemler gerçekleştiği anda taraflara işlem bilgisi verilir ve bloktaki işlemler onaylandıktan sonra değiştirilemez. E-ticaret kanallarıyla nihai tüketicilere ulaştırmak istenilen ürünlerin lojistik süreçler arasında yer alan ürün ve kargo teslimat takibinde blokzincir teknolojisinin kullanılması tüketicinin ürününü anlık olarak takip edebilmesine olanak sağlarken teslimat zamanının tam olarak bilmesi gün içinde zaman kullanımını daha verimli hale getirecektir. Bu çalışmanın amacı, aktif olarak kullanılmayan ama gelecekte kullanılması olası olan blokzincir teknolojisinin tam zamanlı veri aktarımı özelliğini başta olmak üzere lojistik süreçlerinde kullanıldığındaki tüketici davranışlarının incelenmesi ve analiz edilmesidir. Araştırmada yeni teknolojilerin kabulü sürecinde sıkça başvurulan Yeniliğin Yayılması Teorisinden (YYT) faydalanılmıştır. Araştırma modelinde birden fazla ilişki söz konusu olması nedeniyle yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesinde literatürde kullanılan Smart PLS 3 programı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Tüketicilerin sistemin özelliği hakkındaki davranış, tutum ve düşünceleri raporlaştırılacaktır. Bu rapor, lojistik sektörüne ve literatüre faydalı bir analiz olacaktır.