Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımlarının Güvenilir Kullanımı için Sağlık Okuryazarlığının Önemi


ILGAZ A., GÖZÜM S.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.9, no.2, pp.67-77, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Importance of health literacy for safe use of complementary health approaches Individuals should have necessary level of health literacy in order to make correct health decisions. Health literacy means knowledge of individuals on basic health knowledge and services that guide the decisions and behaviors regarding their and community health, their access to such knowledge, and their comprehension and use of the accessed knowledge. Since health professionals, who are the first and most reliable resource for health issues, do not have enough time to conduct health training, individuals direct to anonymous resources such as the internet, television, and newspapers. Practices based on unreliable information can negatively affect the health of individuals because many of these sources are prepared by people who are not health professionals. Health professionals should search complementary health approaches that attract to attention of society and have evidence value and should be a guide about reaching the right resources in order to achieve reliable recovery method of individuals. It is important to increase the community's health literacy level for using safely of reliable complementary health approaches increasing the quality of life of individuals. Key Words: Health Literacy, Complementary Health Approaches, Integrative Health.

Bireylerin doğru sağlık kararları alabilmesi için yeterli sağlık okuryazarlığı seviyesinin olması gerekir. Sağlık okuryazarlığı, bireylerin kendileri ve toplum sağlığı ile ilgili karar ve davranışlarını yönlendirecek, temel sağlık bilgisi ve hizmetleri konusunda bilgi birikimleri, bu bilgilere erişmeleri, erişilen bilgiyi anlamaları ve kullanmalarını tanımlamaktadır. Sağlıkla ilgili konularda ilk ve en güvenilir kaynak olan sağlık profesyonellerinin sağlık eğitimi yapacak kadar vakitlerinin olmaması bireyleri internet, televizyon ve gazete gibi anonim kaynaklara yönlendirmektedir. Bu kaynakların birçoğu sağlık profesyoneli olmayan kişiler tarafından hazırlandığı için güvenilir olmayan bilgilere dayalı uygulamalar bireylerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Sağlık profesyonelleri toplumun ilgisini çeken ve kanıt değeri olan tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarını araştırmalı ve bireylerin güvenilir iyileşme yöntemlerine ulaşmaları için doğru kaynaklara ulaşmaları konusunda rehber olmalıdır. Bireylerin kanıt değeri yüksek tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarını seçebilmeleri için sağlık okuryazarlığı düzeylerinin arttırılması önemlidir. Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları, İntegratif Sağlık.