Yapı Malzemelerinin Mikrodalga Frekans Bölgesi için Dielektrik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Ekran Etkinliğin Analizi


ÇAKIR M., KOÇKAL N. U., ÖZEN Ş., HELHEL S., KOCAKUŞAK A.

VIII. URSI-TÜRKİYE'2016 BİLİMSEL KONGRESİ ve ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Use of electromagnetic waves has been increasing day by day thanks to rapidly growing electronics and communication technology in recent years. Therefore, the biological effects of electromagnetic waves on humans has been discussed. Shielding is one of the main methods to control and protection against electromagnetic wave. In this study, shielding and electrical properties of different types construction materials has investigated in the 4.9 GHz - 7.05 GHz frequency range. The sample containing 60% iron particles is more effective up to 14 dB than sample containing no metal additive.

Son yıllarda hızla gelişen elektrik-elektronik ve haberleşme teknolojisi sayesinde elektromanyetik dalgaların kullanımı günden güne artmaktadır. Bundan dolayı elektromanyetik dalgaların insanlar üzerindeki biyolojik etkileri tartışılmaya başlanmıştır. Ekranlama elektromanyetik dalgalara karşı koruma ve kontrol için temel yöntemlerden birisidir. Bu çalışmada, yapı malzemelerinin ekranlama özellikleri araştırılmış olup, 4.9- 7.05 GHz frekans aralığında farklı malzeme tiplerinin ekranlama karakteristikleri ve malzemelerin elektriksel özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmada, %60 demir partikülü içeren numune referans numuneye göre 14 dB’lik daha fazla ekralama sağlamıştır.