Comparative Analysis of the Volatility Structure of Cryptocurrencies


Kazova F., Büyükyılmaz Ercan A.

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, no.35, pp.35-57, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Cryptocurrency emerged as an alternative medium of exchange developed after the 2008 global financial crisis to replace the traditional money system. Cryptocurrencies have become increasingly popular because of their fast and secure transactions, elimination of intermediaries, and low cost. However, due to the high risk–return ratio arising from sharp fluctuations in the cryptomoney market, studies have emphasized that the risks of cryptocurrencies should be considered in addition to their returns. This study investigates the effects of positive and negative shocks on the volatility of the rates of return on cryptocurrencies. In this direction, a return series was created by choosing BTC, ETH, XRP, ADA, LTC, BCH, XLM, LINK, TRX, and DOGE cryptocurrencies with high market values. The volatility of these return series was analyzed using symmetric and asymmetric conditional heteroskedasticity models. Although the data set period varies for each cryptocurrency, the largest dataset covers the period from January 1, 2017, to January 16, 2021. The findings show that negative shocks in BTC, ADA, and LINK return series have more effect on volatility than positive shocks. Alternatively, it was concluded that positive shocks have a greater effect on volatility in ETH, XRP, LTC, BCH, XLM, TRX, DOGE return series. Therefore, for the data used in this study, it has been shown that the asymmetric conditional heteroskedasticity models give more meaningful results than the symmetric conditional heteroskedasticity models in modeling the volatility of the return series.

2008 küresel finans krizi ile birlikte ortaya çıkan kripto para birimi, geleneksel para sisteminin yerini almak üzere geliştirilen alternatif bir değişim aracı olmuştur. Kripto para birimleri hızlı ve güvenli işlem yapabilmesi, aracı kurumları ortadan kaldırması ve düşük maliyetli olmasından dolayı giderek popüler hale gelmiştir. Ancak kripto para piyasasındaki sert dalgalanmalardan ötürü oluşan yüksek risk-getiri oranı nedeniyle literatürde kripto paraların getirilerinin yanında risklerinin de dikkate alınmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu çalışmada pozitif ve negatif şokların kripto para birimlerinin getiri oranlarının volatilitesi üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda piyasa değeri yüksek olan BTC, ETH, XRP, ADA, LTC, BCH, XLM, LINK, TRX ve DOGE kripto para birimleri seçilerek getiri serileri oluşturulmuştur. Bu getiri serilerinin volatiliteleri simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modelleri kullanılarak analiz edilmiştir. Veri seti dönemi her bir kripto para birimi için değişmekle birlikte en geniş veri seti 01.01.2017-16.01.2021 dönemini kapsamaktadır. Elde edilen bulgular BTC, ADA, LINK getiri serilerinde meydana gelen negatif şokların pozitif şoklara göre volatilite üzerinde daha çok etkisi olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan ETH, XRP, LTC, BCH, XLM, TRX, DOGE getiri serilerinde ise pozitif şokların volatilite üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan veriler için getiri serilerinin volatilitelerinin modellenmesinde asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin, simetrik koşullu değişen varyans modellerine göre daha anlamlı sonuçlar verdiğini göstermiştir.