Treatment of Mandibular Multiple Gingival Recession: Comparison of Two Techniques of Subepithelial Connective Tissue Graft


Kayar N. A., Hatipoglu M.

Akdeniz Tıp Dergisi, vol.8, no.2, pp.145-152, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.53394/akd.1057422
  • Journal Name: Akdeniz Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.145-152
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate effect of connective tissue graft (CTG) either with tunnel technique (TT) or coronally advanced flap (CAF) in the treatment of gingival recession in mandibular canine and premolars, comperatively. Material and Methods: This randomized, controlled, split-mouth study, consisted 38 regions of 8 patients (5 males, 3 females) with a systemically healthy mean age of 36.5 ± 2.5 years and randomly divided into 2 groups, TT + CTG and CAF+ CTG. Periodontal parameters including plaque index (PI), gingival index (GI), probing depth (PD), clinical attachment loss (CAL), gingival recession depth (GR), and keratinized tissue width (KT) were evaluated at baseline and 6 months. Results: Percentage of root coverage from baseline to 6 months post-surgery was 58.33 % for TT+CTG group and 75.43 % for CAF+CTG group. Keratinized tissue width was increased in both groups from baseline to 6 months (p<0.001), and this increase was similar in both groups. Conclusion: Both techniques were effective in root coverage and increased the keratinized tissue. CAF+CTG group demonstrated significantly better clinical outcomes for the treatment of multiple mandibular gingival recessions compared to TT + CTG.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, mandibular köpek ve küçük azı dişlerindeki dişeti çekilmesinin tedavisinde, tünel tekniği (TT) veya koronale kaydırılan flep (KKF) ile uygulanan bağ dokusu greftinin (BDG) kök yüzeyi örtmedeki başarısının karşılaştırmalı olarak incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu split-mouth çalışmaya, çoklu dişeti çekilmesi defekti bulunan yaş ortalaması 36,5 ± 2,5 yıl olan 8 hasta (5 erkek, 3 kadın) katıldı. Toplamda otuz sekiz defekt randomize olarak TT + BDG veya KKF + BDG grubuna dahil edildi. Plak indeksi (Pİ), gingival indeks (Gİ), sondalama derinliği (SD), klinik ataşman kaybı (KAK), dişeti çekilme derinliği (DÇ) ve keratinize doku genişliği (KD) gibi periodontal parametreler başlangıçta ve 6. ayda değerlendirildi. Bulgular: Başlangıçtan ameliyattan sonraki 6. aya kadar kök kapsama yüzdesi TT + BDG grubu için % 58,33 ve KKF + BDG grubu için % 75,43'tür. Keratinize doku genişliği her iki grupta da başlangıçtan 6. aya yükseldi (p <0.001) ve bu artış her iki grupta da benzerdi. Sonuç: Her iki teknik de kök kapanmasında ve keratinize doku artışında etkili olsa da KKF + BDG grubu, çoklu mandibular gingival çekilmelerin tedavisi için TT + BDG 'ye kıyasla önemli ölçüde daha iyi klinik sonuçlar göstermiştir.