Perception of Competency Level of Final Year Medical Students About Basic Medical Practices in Medical Education


Oktay C., Şenol Y., Engin S., Şimşek T.

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.19, no.59, pp.140-157, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 59
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.25282/ted.755082
  • Journal Name: Tıp Eğitimi Dünyası
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.140-157
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Background: Competency is the knowledge, skills, ability, and behaviors or capacities that a person possesses to perform tasks correctly and skillfully. Competency is an important criterion for medical students. “Basic Medical Practices” (BMP) are among the core components of the National Core Education Program (NCEP). These domains have four levels of learning. This study aims to evaluate the competencies in “BMP” domains of final year medical students’ who could complete almost 9-month of education on site before the COVID-19 pandemic.
Materials and Method: The final year medical students who completed 9 months of internship during the 2019-2020 academic year constitute the sample group at Akdeniz University Faculty of Medicine. The students were asked to self evaluate their competency levels of the BMP stated in NCEP-2020. Self-evaluated competency levels are compared based on receiving in-clinic versus online education. For the analysis of the study chi-squared test is used.
Results: 262 students filled out the questionnaire. The difference between self-evaluated competency levels of specific practices pertaining to Forensic Medicine, Psychiatry, and Obstetrics and Gynecology specialties were found to be statistically significant between the students who completed the clerkships and those who did not (p<0,05). When the total of the skills in NCEP-2020 is reviewed, it is seen that there is a loss of being able to do after graduation about 25%.
Conclusion: The study showed that some of the medical students were not sufficient for primary health care services according to the fundamental medical skills defined in the NCEP-2020. It is necessary to investigate which skills are inadequate and the reasons of the inadequacy. Although the students are feeling confident in many skills, it is noted that making adjustments in the education system, the core education program, and the healthcare system is necessary.

Giriş: Yetkinlik bir kişinin görevleri doğru ve ustaca yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, yetenek, davranışlar ya da kapasitedir. Yetkinlik, tıp öğrencileri için önemli kriterlerdendir. UÇEP’in temel bileşenlerden birisi “Temel Hekimlik Uygulamaları”dır. Bu alanların dört dereceli öğrenme seviyesi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisi nedeniyle 9 ay gibi bir süre eğitim alan aday doktorların “temel hekimlik uygulamaları” başlıklarında yeterlik algılarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında 9 aylık aday doktorluk stajını tamamlayan öğrenciler çalışma örneklemini oluşturmaktadır. Öğrencilere UÇEP2020’de yer alan temel hekimlik uygulamalarındaki yeterlik düzey algılarını belirtmeleri istenmiştir. Belirttikleri yeterlik düzeyleri stajlarını kliniklerde ya da uzaktan eğitim yöntemi ile almalarına göre karşılaştırılmıştır. Analizlerde tanımlayıcı tabloların yanı sıra ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Anket formunu 262 öğrenci doldurmuştur. Adli Tıp, Psikiyatri ile Kadın Hastalıkları ve Doğum gibi alanlara spesifik becerilerde stajı alan ve almayan öğrencilerin yeterlik algılarında farklılık olduğu izlenmiştir (p<0,05). Öğrencilerin tamamı tarafından kazanılmış olması beklenen UÇEP’te yer alan becerilerin bütününe bakıldığında yaklaşık %25 yapabilme durumlarında kayıplar olduğu görülmektedir. Sonuç: Öğrencilerin UÇEP-2020’de tanımlanmış temel hekimlik becerilerine göre birinci basamak sağlık hizmetleri için yeterince hazır olmadıkları söylenebilir. Öğrencilerin yetersiz olduğu becerilerin eğitim programının hangi süreçlerinde yer aldığı ve yetersizlik nedenlerinin araştırılması gerekir. Öğrenciler genel olarak becerilerde kendilerini yeterli hissetmekle birlikte bazı alanlarda eğitim sistemi, çekirdek eğitim programı ve sağlık sistemi ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekliliği dikkat çekmektedir.