Kendi Yürür Bir Budama Artığı Parçalama Makinası İşletme Giderlerinin Belirlenmesi


ÇANAKCI M., TOPAKCI M., KARAYEL D., ÜNAL İ., ÇAKIR M., YİĞİT M., ...More

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.4, no.14, pp.127-134, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 14
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.127-134
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Depending on technological applications in agricultural production, the share of costs related to agricultural mechanization in total costs has increased. Nowadays, labor supply has been difficult, total costs has been increased and timeliness are more important, so many operations in agricultural production have been realizing by mechanization tools. For this reason, the importance of determination the methods of use of the mechanization tools used, planning and calculating the costs is increasing.
The break-even point (critical usage time, critical area size) are among factors that effects hiring and purchasing. In this study the management costs and break-even point were determined for self propelled pruning residue shredder which in developed in first time in Turkey. The total annual fixed costs of the machine is calculated as 30909 TL year-1 and the total variable costs is 138.0 TL h-1. Critical area size for orchards with an annual critical usage time of 145.8 h and 6 m range is 111.5 ha.

Tarımsal üretimde teknolojik uygulamalara bağlı olarak tarımsal mekanizasyon ile ilgili giderlerin toplam giderler içerisindeki payı artmaktadır. İşgücü teminindeki zorluklar, girdi maliyetlerinin yükselmesi, işlemlerinin zamanında yapılmasının gerekliliği vb. nedenlerle günümüzde birçok tarımsal işlem mekanizasyon araçları yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle mekanizasyon araçlarının kullanım yöntemlerinin belirlenmesi, planlama ve maliyetlerinin hesaplanması gibi konuların önemi artmaktadır.
Bu çalışmada ülkemizde ilk kez üretilen kendiyürür bir budama artığı parçalama makinasına yönelik işletme giderleri ile kiralama veya satın almaya etkili faktörler arasında yer alan başa baş noktası (kritik kullanım saati, kritik alan büyüklüğü) belirlenmiştir. Makinanın yıllık sabit giderleri toplamı 30909 TL yıl-1, değişken giderler toplamı 138.0 TL h-1 olarak hesaplanmıştır. Yıllık kritik kullanım süresi 145.8 h ve 6 m sıra arası olan meyve bahçeleri için kritik alan büyüklüğü değeri ise 111.5 ha’dır.