KENT EKONOMİSİNDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ROLÜ


CELEPLİ M.

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.357-368

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.357-368
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

States have the attribution of gaining new area of employment, new production, facing rivalry or holding a place in international arena through etreprenuership. For this reason, they would like to get benefit of all resources of etreprenuership they have in their hands. When we look upon our country among developing countries, we see the high number of woman population on land. Currently it is studied to evaluate the potential of women as etrepreneurs with their low percent compared to their high population in number. Woman etrepreneurship has turned out to be a hotspot since it is easier for woman to enter to the sector, requires less capital and supplies beside being an employment resource. In order to take advantage of women as etrepreneurs, various projects and studies are held. These projects are mainly displayed in urban areas since in rural parts, the major field is agriculture and the concepts, such as resilience, risk, leadership are required more in cities. While economy takes advantage of qualities of women in its rise, women also aim to cater for their needs by taking a role in economy. A large percent of women entering etrepreneurship facilities targets to supply the needs of their families. Entering into the world of business has brought lots of difficulties for them, yet. The roles attributed to woman as a societal tradition are her being a mother, a wife and keeping the house order. Those who wanted to choose a profession else than these classified roles met with the reaction of society, and the society directed women in their occupational life regarding their own traditions. While the main reason for women to become a part of economic life is related again with economic reasons, women have to shoulder a big burden during their business life together with other roles given to them. 

Ülkeler girişimcilik sayesinde yeni istihdam alanları, yeni üretimler, uluslararası düzeyde rekabet edebilme veya yeralabilme özelliği kazanmaktadırlar. Bu nedenle ellerinde bulunan bütün girişimcilik kaynaklarını kullanmak istemektedirler. Gelişmekte olan ülkelerden biri olan ülkemize bakıldığı zaman, kadın nüfusu yüksektir. Ancak ülkemizde kadın girişimciliği kadın nüfusuna oranla düşük bir yüzdeye sahiptir. Bu nedenle nüfusu yüksek olan kadınların girişimcilik potansiyeli değerlendirilmeye çalışılmaktadır. İstihdam kaynağı olmanın yanı sıra kadınların, sektöre giris kolaylıgı, daha az sermaye ve donanım gerektirmesi gibi nedenlerle kadın girişimciliğini ilgi odağı haline gelmiştir. Kadınların girişimciliğinden yararlanabilmek için çeşitli projeler ve çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar kendisini ağırlıklı olarak kentlerde göstermektedir. Çünkü kırsal kesimde genellikle tarım alanında uğraşılmakta ve yenilik, esneklik, risk, liderlik gibi kavramlara kentlerde daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomi kadınların özelliklerinden yararlanarak ilerlemeye çalışırken kadınlarda ekonominin içerisine girerek ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Kadınların büyük bir çoğunluğunun girişimcilik faaliyetlerine girme nedenleri aile ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kadınların çalışma yaşamına girmeleri beraberinde pek çok zorluğuda getirmiştir. Çünkü toplumsal olarak kadına atfedilen roller anne, eş ve evin düzenidir, bu rollerin dışında iş seçmek isteyen kadınlar toplumun tepkisini çekmiştir ve toplum kendi doğrultusunda kadınları iş hayatında yönlendirmiştir. Kadınların ev dışındaki ekonomik hayata girme isteği ekonomik nedenler olmakla birlikte diğer rolleri ile çalışma yaşamının üstesinden gelmeye çalışan kadın ağır bir yükün altına girmiştir