James Clarence Mangan'ın Seçilmiş Şiirlerinde Orta Doğu Coğrafyasına Ait İmgeler


Creative Commons License

ARIKAN A., Birlik N.

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.3, pp.7-23, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to exemplify the images and elements that are found in a selection of poems written by Ireland’s national poet, James Clarence Mangan. Specifically, we focus on how the poet used these geography-specific images and elements in a way to list them with examples. First, because the poet and author Mangan is not widely and popularly known in the world, we will provide some background information on the poet to contextualize our study. While doing that, Mangan’s awkward clothing, namely his blue cloak, is discussed for we show proof of the fact that this clothing can only considered as an Ottoman outfit, namely “kaftan” or “cübbe.” Lastly, we will share our categorizations of the images and elements found in his poems under six headings, namely, personal names, titles, objects and materials, religious and spiritual concepts, cultural groups, and place names. Examples from the poems are provided.

Bu çalışmada, İrlanda’nın ulusal şairi James Clarence Mangan’ın seçilmiş şiirlerinde yer alan Orta Doğu ile ilgili imge ve unsurlar ele alınacaktır. Özel olarak da amacımız, şairin Türk-Osmanlı yönetimi altındaki bu coğrafyaya ait kullandığı unsurların bir sınıflamasını yaparak örneklendirmektir. Önce, Mangan hakkında bir önbilgi, özellikle şairin hem dünyada hem de ülkemizde fazlaca bilinmediği gerçeğinden yola çıkılarak çalışmamızın çerçevesi temelinde kısaca sunulacaktır. Mangan’ın günlük hayatında kullandığı meşhur mavi giysisinin aslında bir kaftan ya da cübbe olabileceği gerekçeleriyle ortaya konulacaktır. Şairin seçilmiş şiirlerinde yer alan ve Orta Doğu coğrafyasına ait olan imgeler ve unsurlar da kişi adları, payeler/unvanlar, araçlar ve nesneler, ilahi ve dini imgeler, insan grupları (kültürler) ve yer/mekân başlıkları sınıflanarak örnekleriyle birlikte okuyucuyla paylaşılacaktır.