Reliability-Based Assessment of Girder-Damaged Bridges


YILDIRIM U.

Afet ve Risk Dergisi, vol.6, no.2, pp.415-433, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.35341/afet.1106622
  • Journal Name: Afet ve Risk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.415-433
  • Akdeniz University Affiliated: No

Abstract

This study aims to develop a process management that enables the Structural Health Monitoring method, which can be adapted to any relevant structure, to detect aging or instantaneous changes in the structure, to provide immediate maintenance and repair of the structure when necessary and to extend its life. To this end, within the scope of the SmartEN project supported by the European Union Marie Curie Research Program, it is aimed to develop a general framework and process to combine the strengths of Life Cycle Management and Structural Health Monitoring methods and demonstrate their benefits. Structural system identification tools provide the ability to capture real modes and structural responses. However, these parameters are not meaningful for Lifecycle Management, these parameters need to be translated into reliability index to be converted into actionable data. Therefore, to find the reliability index or failure probability of the structural elements or the structure itself, it is necessary to define some kind of parameter or trend for the current serviceability limit or ultimate limit state function. In this research, the structural reliability evaluation of S101 post-tensioned reinforced concrete bridge girder located in Reibersdorf, Austria was investigated. In the pogressive-damaged test scenario; it is assumed that the loss in the amount of post-tensioned reinforcement will also lead to a reduction in the cross-sectional area of the tensile forces. Two separate reliability analysis cases were considered for the support and span of the S101 Bridge. The applied method included a nonlinear finite element structural model, a probability model for traffic load, and a resistance model related to the properties, dimensions and reinforcement placement of the damaged girder. Structural reliability was estimated in terms of reliability index using the first order reliability method. Bridge reliability was calculated for ultimate limit states.
Bu çalışma ile amaç, ilgili her türlü yapıya uyarlanabilir Yapısal Sağlığı İzleme yönteminin, yapıdaki eskimeyi veya anlık değişiklikleri tespit ederek gerekli hallerde yapının bakım ve onarımını ivedilikle sağlayıp ömrünü uzatmasını sağlayan bir süreç yönetimi geliştirmektir. Bunun için Avrupa Birliği Marie Curie Araştırma Programı tarafından desteklenen SmartEN projesi kapsamında, Yaşam Döngüsü Yönetiminin ve Yapı Sağlığı İzleme yöntemlerinin güçlü yönlerini birleştirmek ve faydalarını göstermek için genel bir çerçeve ve süreç geliştirmek amaçlanmıştır. Yapısal sistem tanımlama araçları, gerçek modları ve yapısal tepkileri yakalama yeteneği sağlar. Ancak bu parametreler, Yaşam Döngüsü Yönetiminin için anlamlı değildir, bu parameterelerin eyleme geçirilebilir verilere dönüştürülmesi için güvenilirlik endeksine çevrilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yapısal elemanların veya yapının kendisinin güvenilirlik endeksini veya mevcut yapısal özelliklerinde değişiklik veya değişim nedeniyle yetersizlik olasılığını bulmak için mevcut hizmet verilebilirlik veya sınır limit durum fonksiyonu için bir tür parametre veya eğilimin tanımlanması gerekir. Bu araştırmada, Avusturya'nın Reibersdorf kentinde bulunan S101 ardgerilmeli betonarme köprü kirişinin güvenilirlik değerlendirmesi incelenmiştir. Aşamalı-hasarlı test senaryosunda; ardgerilmiş donatı miktarındaki kaybın, çekme kuvvetlerinin kesit alanında da bir azalmaya yol açacağı varsayılmaktadır. Mesnet ve açıklık hali için iki ayrı güvenilirlik analizi durumu göz önünde bulundurulmuştur. Uygulanan yöntem, doğrusal olmayan bir sonlu eleman yapısal modeli, trafik yükü için olasılık modeli ve hasarlı kirişin özellikleri, boyutları ve donatı yerleşimi ile ilgili dayanım modelini içermektedir. Güvenilirlik, birinci dereceden güvenilirlik yöntemi kullanılarak güvenilirlik endeksi cinsinden tahmin edilmiştir. Köprü güvenilirlikleri, nihai sınır durumları için hesaplanmıştır.