VON WİLLEBRAND TİP3 HASTALIĞI, 18 AYLIK MERKEZ DENEYİMİMİZ


TÜYSÜZ KİNTRUP G., TAYFUN F.

V. HEMOFİLİ VAKALARLA EĞİTİM SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Akdeniz University Affiliated: Yes