Antalya anıt ağaçlarının mekân ve anlam açısından değerlendirilmesi


ERDOĞAN R., AÇIKALIN E., SELİM C.

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, vol.22, no.3, pp.342-352, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this article, some information was given about monumental trees detected in Antalya so far and 12 of them were introduced. When we look at the findings, the physical characteristics such as height, age, location and meaning of monumental trees consisting of Taurus cedar (Cedrus libani A. Rich), tall juniper (Juniperus excelsa Bieb.), Eastern plane (Platanus orientalis L.) and Anatolian chestnut (Castanea sativa) were evaluated. Suggestions were made for the students to contribute to the increase of nature and tree sensitivity of monumental trees by creating educational trips and suitable spaces.

Bu makalede, Antalya ilinde bugüne kadar tespit edilen anıt ağaçlara ait bazı bilgiler verilmiş ve 12 anıt ağaç tanıtılmıştır. Araştırma alanında yapılan tespitlere bakıldığında, Toros sediri (Cedrus libani A. Rich), Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.), Doğu çınarı (Platanus orientalis L.) ve Anadolu kestanesi (Castanea sativa) türlerinden oluşan anıt ağaçların, bulundukları, yer, yaş, boy gibi fiziksel özellikler ve anlam açısından değerlendirmelere yer verilmiştir. Çalışmada anıt ağaçların doğa ve ağaç duyarlılığının arttırılmasında öğrencilere eğitici gezi ve uygun mekanlar oluşturarak katkı koyabilmesi yönünde öneriler sunulmuştur.