The relation between language development and reading-readiness in bilingual and monolingual children


YAZICI Z., TEMEL Z. F.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.22, pp.145-158, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study has been carried out to analyze the relationship between language development and reading-readiness. 5-6 years old bilingual minority children of Turkish origin who attended kindergarten in Germany and 5-6 years old monolingual Turkish children who attended preschool in socially-economically underdeveloped areas in Turkish cities participated in the study. 96 bilingual and 100 monolingual children, 196 in total, form the sample of the study. In the collection of the data, the Metropolitan Readiness Test (MRT), Decoudres Vocabulary Test (DVT) and Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) have been used. As a result of the correlation analysis, the correlations among Descoeudres Vocabulary Test (DVT), Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) and Metropolitan Readiness Test (MRT), scores of bilingual immigrant children and monolingual children have been found to be positive and significant at the level p<.01
Erken çocukluk dönemindeki ikidilli ve tek dilli çocuklarının dil gelişimi ile okuma olgunluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılan bu araştırma iki örneklem grubundan oluşmaktadır. Birinci örneklem grubunu, Almanya' da anaokuluna devam eden ikidilli 5-6 yaş grubu Türk kökenli 96 çocuk oluşturmaktadır. İkinci Örneklem grubunu ise Ankara’da sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde bulunan tek dilli 5-6 yaş grubu 100 çocuk oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Descouedres Lugatçe Testi (DLT) ve Peabody Resim Kelime Testi (PRKT) ve Metropolitan Olgunluk Testi (MOT), uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, ikidilli ve tek dilli çocukların dil gelişimi ile okuma olgunluğu puanları arasındaki ilişkinin pozitif ve $alpha$=0.01 düzeyinde anlamlı olduğu saptanmıştır.