Radiographic, Ultrasonographic and Thermographic Findings in Neonatal Calves with Septic Arthritis: 82 cases (2006-2013)


Creative Commons License

Doğan E., Yanmaz L. E., Okumuş Z., Kaya M., Şenocak M. G., Cengiz S.

Ataturk Universitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.6-12, 2016 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Ataturk Universitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.6-12
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

 Septic arthritis is defined as inflammation of a joint caused by various microorganisms. The aim of this study was to evaluate the diagnosis and treatment characteristics of septic arthritis encountered in 82 calves. Fifty-eight cases were monoarthritis, and 24 cases were polyarthritis. Omphalitis was detected in 17 calves. Dorsal, medial and lateral thermograms of joints revealed hot points (n=82). In ultrasonographic examination, inflammatory effusions with different echogenity were seen. Widening of joint space (n=35) and new bone formation (n=42) were detected by radiography. Arcanobacterium pyogenes and Escherichia coli (83%) were commonly founded microorganisms. Medical treatment was successful in total of 59 calves (71.9%), 1 calf with polyarthritis and 58 calves with monoarthritis. Twenty-three calves were slaughtered because no clinical improvement was observed till the 14 day of treatment.

Septik arthritis birçok mikroorganizmanın neden olduğu bir eklem yangısıdır. Bu çalışmanın amacı 82 buzağıda karşılaşılan septik artritisin tanı ve sağaltımını değerlendirmektir. Elli-sekiz olguda monoartritis, 24 olguda ise poliartritis görüldü. Omfalitis 17 buzağıda belirlendi. Alınan termogramlar ile eklemlerin dorsal, medial ve lateral yüzlerindeki sıcak noktalar (n=82) belirlendi. Ultrasonografik muayenede farklı ekojenitede yangısel effüzyonlar görüldü. Radyografide, eklem aralığının genişlemesi (n=35) ve yeni kemik formasyonları (n=42) belirlendi. Değerlendirilen eklemlerden en sık Arcanobacterium pyogenes ve Escherichia coli (83%) izole edildi. Medikal sağaltım, monoartritisli 58 buzağı ve poliartritisli 1 buzağı olmak üzere toplan 59 buzağıda (71.9%) başarılı oldu. Yirmi-üç buzağıda, sağaltımın 14. güne kadar klinik bir ilerleme olmadığından, bu olgular kesime sevk edildi