Almanya'da Yaşayan Türk Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel Yetilerinin Bazı Değişkenler açısından İncelenmesi


CANBULAT M., Ültanır E., Ültanır G., Griese H., Sievers İ., Schulte R.

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), no.37, pp.19-35, 2008 (Peer-Reviewed Journal)