Muhasebe Öğrencilerinin Muhasebe Öğreticilerinden Beklentileri: Lisans Ve Yüksek Lisans Öğrencileri Üzerine Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F.’de Karşılaştırmalı Bir Araştırma


EROL İ., DÖNMEZ A., ANGAY KUTLUK F.

34. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2015, pp.37-52

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.37-52
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to determine the opinions of undergraduated and postgraduated students in different programmes who took various accounting lessons about the characteristics of the accounting lecturer and teaching technics of accounting lessons. A survey is conducted and the results of frequencies, descriptive statistics and crosstabs are shown in tables. Students state that the best way to understand the accounting lesson is using board and powerpoint presentation together. Students think that having ability to teach is the best characteristics of the accounting lecturer and solving example question after explanation of the theoretical accounting lesson is the best technic.

Araştırmanın amacı, çeşitli muhasebe dersleri alan farklı bölümlerdeki lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin, muhasebe öğretim elemanının özellikleriyle ilgili beklentileri ve muhasebe öğretim teknikleri ile ilgili görüşleri alarak muhasebe dersinin daha iyi anlaşılma koşullarını, buna etki eden etmenleri ve lisans ve lisansüstü öğrencilerin görüşleri arasında farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada uygulanan anket sonucunda frekans, tanımlayıcı istatistik ve çapraz tablolar düzenlenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Öğrenciler muhasebe derslerini tahta ve powerpoint sunumunun birlikte kullanımıyla daha iyi anladıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin muhasebe öğretim elemanıyla ilgili en önemli buldukları özellik, öğretme kabiliyetinin olması ve en çok benimsedikleri muhasebe öğretim tekniği, teorik dersin anlatılmasından sonra soru ve örnekler çözülmesidir.